Loading

Doç.Dr.

Ahmet YEŞİL

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İletişim

ahmetyesil@sakarya.edu.tr

02642953412

1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Yesil, A; - AN INVESTIGATION ON PERFECT HUMAN (AL-INSAN AL-KAMIL) IN THE POEMS OF MAWLANA JALAL AD-DIN RUMI AND HAFIZ-E SHIRAZI - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.20 - pp.1373 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.668448 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000576588600012
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 ABBASİ Hojjat YEŞİL AHMET - بررسي تطبيقي ظرفيتهاي همسان ادب عرفاني و تعليمي فارسي و رمان كيمياگر - Doğu Esintileri Dergisi - Vol.1 - pp.243 - ISSN : 2148-290X - 2021
2 Yeşi̇l, A., Abbasi̇, H. - نقد و بررسی نقش رسالت باوری در تعیّن هنری و ناکامی تقلید ادبی با تأکید بر غزلیات حافظ - Nüsha - pp.361 - ISSN : 1303-0752 - DOI : 10.32330/nusha.960210 - ara - paper - 2021 - TRDizin
3 Yeşi̇l, A., Seraj, S. - KUTSAL SAVUNMA ŞİİRİNDE MİLLİ KİMLİK VE DİNİ DÜŞÜNCE ARASINDAKİ BAĞ - e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi - pp.840 - DOI : 10.26791/sarkiat.804007 - tur - paper - 2020 - TRDizin
4 1. Ahmet Yeşil 2. Hüccet Abbasi - نقد تطبيقي رمان سيذارتا در مقایسه باشاهكارهاي برجسته عرفاني-تعليمي ادب فارسي A Comparative Critique of Siddhartha's Novel in Comparison with Prominent mystical-didactic masterpieces of Persian literature - Journal of Comparative Literature/ فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی - Vol.14 - pp.474 - ISSN : 2538-5690 - 2020
5 Yeşi̇l, A. - بازتاب قيام عاشورا و واقعه کربلا در اشعار فارسی قبل از قدرت يابی صفويه - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.536 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.657935 - ara - paper - 2019 - TRDizin
6 Yeşi̇l, A. - بازتاب واقعه عاشورا و قيام امام حسين(ع) در اشعار فارسی: از قدرت يابی صفويه تا دوران معاصر - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.677 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.619690 - ara - paper - 2019 - TRDizin
7 Yeşi̇l, A. - ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi - pp.962 - DOI : 10.26791/sarkiat.397360 - tur - paper - 2018 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 1. AHMET YEŞİL 2. NASIR NIKUBAHT - Abdurrahman Cami, Şeyyad Hamza, Erzurumlu Darir, Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan tema ve motiflerin incelenmesi - DOĞU ARAŞTIRMALARI/ A Journal of Oriental Studies - Vol.11 - pp.5-24 - ISSN : 1307-6256 - 2013
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ahmet Yeşil - Baba Tahir-i Uryân’ın Eserlerinde Tevhid İnancının Aktarımı - 2022
2 Ahmet Yeşil - Batıl İnanç ve Hurafelerin Mesnevî’de Aktarımı - 2021
3 Yrd.Doç.Dr Ahmet Yeşil - İran’ın Yumuşak Gücü ve Şiilik - 2016
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Nasır Nikbaht Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami'nin Yusuf ve Züleyha Mesnevisinin Türk Edebiyatında yazılmış Yusuf ve Züleyha Mesnevisine Etkisi (Hamdullah Hamdi Mesnevisi temel alınarak) - 2012
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 YEŞİL AHMET - Şeyh Nûreddîn Abdurraḥmân İsferâyînî ve Münevviru'l-Kulûb - Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları - 2022
2 Ahmet Yeşil - Şerhu'l-vâsilîn Pir Cemâl Erdistânî - Ber Bal-i Kalem - Vol.1 - pp.268 - 2021
3 Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami Yusuf ve Züleyha Mesnevisi ile Türk Edebiyatında bulunan Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - DANİŞYARAN- I İRAN - Vol.1 - pp.250 - 2018
3.7-TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 YEŞİL AHMET - Baba Tahir Dübeytileri - Hece Yayınları - 2018
2 YEŞİL AHMET - Hukukun Korunması - Demavend Yayın - 2017
3 YEŞİL AHMET - ZİNDANDAKİ FİLOZOF - DEMAVEND YAYINLARI - 2017
3.9-ULUSLARARASI YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 YEŞİL AHMET - Dâ'iretü'l-Ma'ârif-i Bozorg-i İslâmi/ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ - İslâm Ansiklopedisi Kurumu Yayınları - 2024
2 Ahmet Yeşil - Dâ'iretü'l-Ma'ârif-i Bozorg-i İslâmiI ALİ EFENDİ - İslâm Ansiklopedisi Kurumu Yayınları - 2024
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 İran Çalışmaları Dergisi - 2023
2 İran Çalışmaları Dergisi - 2023
3 İran Çalışmaları Dergisi - 2022
4 İran Çalışmaları Dergisi - 2022
5 İran Çalışmaları Dergisi - 2021
6 İran Çalışmaları Dergisi - 2021
7 İran Çalışmaları Dergisi - 2020
8 İran Çalışmaları Dergisi - 2020
9 İran Çalışmaları Dergisi - 2019
9.7-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Şeklgiri-yi Rûyârûyî İran ve Osmanî der Sîyeyî Hiciv ve Munîzere Siyâyî-İctimaî - 2023
2 بررسی تطبیقی داللت ”عنوان“ در شعر شش شاعر فارسی و عربی معاصر (نیما، شاملو، شفیعیکدکنی، سیاب، مقالح و درویش) - 2021
3 نقد اجتماعی رمان فارسی دری افغانستان با تأکید بر چهار رمان - 2021
4 نعیم فراشری و ادبیات فارسی - 2021
5 The Prevalence of Persian Literature among the Albanians - 2019
9.12-ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi/BABA TÂHİR-İ URYÂN’DA VAHDET-İ VÜCÛD DÜŞÜNCESİ - 2022
2 İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi/ ÖZBEK AMAZONLARI OLARAK ADLANDIRILAN BİR ÖZBEK URUĞU: LAKAYLAR - 2021
3 İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi/ Emir Kebir’in (Mirza Tâki Han) Kaçarlar Döneminde İran’daki Yenileşme Hareketlerine Katkıları - 2021
4 İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi/ İRAN TÜRKMENLERİNİN “NAMAZLIK”’LARININ DESEN VE MOTİFLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA - 2021
5 İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi/İRAN TÜRKMENLERİNİN “NAMAZLIK”’LARININ DESEN VE MOTİFLERİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA - 2021
6 Abant Sosyal Bilimler Dergisi/ İRAN DİASPORA EDEBİYATI VE DİASPORADAKİ EDEBÎ YAYIN FAALİYETLERİ/ - 2021
7 ŞARKİYAT DERGİSİ/ ŞEHRİYAR’IN FARSÇA VE TÜRKÇE ŞİİRLERİNDE KONUŞMA DİLİ VE HAYDAR BABAYE SELAM ‎MANZUMESİNDE EDEBİ YARATICILIĞI - 2020
8 ŞARKİYAT DERGİSİ/ XVI. YÜZYIL FARSÇA SÖYLEYEN OSMANLI ŞAİRLERİNDEN SÂʾİLÎ-İ ŞÎRÂZÎ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - 2020
9 Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi/ بررسی تأثیر فرم‌های بلاغی شاهنامۀ فردوسی بر تیمورنامۀ هاتفی خرگردی جامی - 2019
10 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi/İRAN JEOPOLİTİĞİNİN ENERJİ POLİTİKASINA ETKİSİ - 2019
11 ANASAY DERGİSİ/SA'DU’LLÂH EL-HALVETÎ’YE ATFEDİLEN ANONİM KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİNE GÖRE NEFSİN MAHİYETİ VE ÖZELLİKLERİ - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Azerbaycan-İran ilişkilerinde stratejik kültürün rolü - ALLAHVERDİ MEHDİYEV - Sakarya Üniversitesi - Ortadoğu Enstitüsü - 2019
2 SUUDİ ARABİSTANIN AZINLIK POLİTİKASINDA ŞİİLER`İN YERİ VE İRAN - Mirsajjad MİRİZADA - Sakarya Üniversitesi - Ortadoğu Enstitüsü - Ortadoğu Çalışmaları - 2016
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İran Edebiyatında Gazel: Hafız-ı Şirazi ve Sadyi Şirzi - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2021
2 FARSÇA KLASİK MANSUR METİNLER - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2017
3 FARSÇA OKUMALARI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
2 TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
16.1-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL, TOPLANTI, SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) KOORDİNATÖRLÜK VEYA BAŞKANLIK :
1 I. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi - 2023
16.2-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA (16.1’DE SAYILANLAR) KOORDİNATÖR/ BAŞKAN YARDIMCILIĞI :
1 III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi - 2016
16.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA (16.1’DE SAYILANLAR) MODERATÖRLÜK/OTURUM BAŞKANLIĞI :
1 I. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi - 2023
2 III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi - 2016
16.9-ALANI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURSA KATILIM :
1 Türkçe-Farsça Çeviri Atölyesi 2017 - 2017
KİTAPLAR
Dâ'iretü'l-Ma'ârif-i Bozorg-i İslâmi
Şeyh Nûreddîn Abdurraḥmân İsferâyînî ve Münevviru'l-Kulûb
Şerhu'l-vâsilîn Pir Cemâl Erdistânî
Şerhul Vasilin
Baba Tahir Dübeytileri
بررسی طبیقی مثنویها یوسف و زلیخا
Hukukun Korunması
ZİNDANDAKİ FİLOZOF
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
Şeklgiri-yi Rûyârûyî İran ve Osmanî der Sîyeyî Hiciv ve Munîzere Siyâyî-İctimaî
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
نقد اجتماعی رمان فارسی دری افغانستان با تأکید بر چهار رمان
İran Çalışmaları Dergisi
نعیم فراشری و ادبیات فارسی
بررسی تطبیقی داللت ”عنوان“ در شعر شش شاعر فارسی و عربی معاصر (نیما، شاملو، شفیعیکدکنی، سیاب، مقالح و درویش)
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi/The Journal of Iranian Studies
The Prevalence of Persian Literature among the Albanians
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
İran Çalışmaları Dergisi
Bilgi Dergisi
BİLDİRİLER
Baba Tahir-i Uryân’ın Eserlerinde Tevhid İnancının Aktarımı
Batıl İnanç ve Hurafelerin Mesnevî’de Aktarımı
Âşûrâ Kiyami ve Kerbelâ Vak’asi’nin Fars Şiirine Etkisi
Nizami Gencevi’nin Türk ve İslam Edebiyatına Etkisi
İran ın Yumuşak Gücü ve Şiilik
Te’sîr-i ‘Abdurrahman Câmî ber-mesnevî-i Yûsuf u Züleyhâ-yıTürkî (Bâ-Te’kîd-i Ber-Mesnevî-i Hamdullah Hamdî).
MAKALELER
نقد و بررسی نقش رسالت باوری در تعیّن هنری و ناکامی تقلید ادبی با تأکید بر غزلیات حافظ
بررسي تطبيقي ظرفيتهاي همسان ادب عرفاني و تعليمي فارسي و رمان كيمياگر
An Aesthetic Analysis of the Link Between Music and Theme in the Albanıan Persian-Speaking Poet Naim Frashëri Poetry
AN INVESTIGATION ON PERFECT HUMAN (AL-INSAN AL-KĀMIL) IN THE POEMS OF MAWLĀNĀ JALĀL AD-DIN RŪMĪ AND HĀFIZ-E SHĪRĀZĪ
A Comparative Critique of Siddhartha’xxs Novel in Comparison with Prominent mystical-didactic masterpieces of Persian literature/نقد تطبيقي رمان سيذارتا در مقایسه با شاهكارهاي برجسته عرفاني-تعليمي ادب فارسي
هنر و جایگاه آن در جامعه اسلامی
Âşûrâ Vak‘ası ve Hz. Hüseyin’in (as) kıyamının Fars şiirine etkisi: Safevî’den günümüze
Âşûrâ kıyamı ve Kerbelâ vak’ası’nın Safevî iktidarı öncesi Fars şiirindeki yansıması
Abdurrahman Câmî ve Hamdullah Hamdî’nin Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Abdurrahman Cami Şeyyad Hamza Erzurumlu Darir Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan tema ve motiflerin incelenmesi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Reporting Services on Country of Origin Information
Ortadoğu da Radikalleşme nin Kökenleri
UZMANLIK ALANLARI
Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü