Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet YEŞİL

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İletişim

ahmetyesil@sakarya.edu.tr

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Yesil, A; - AN INVESTIGATION ON PERFECT HUMAN (AL-INSAN AL-KAMIL) IN THE POEMS OF MAWLANA JALAL AD-DIN RUMI AND HAFIZ-E SHIRAZI - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.20 - pp.1373 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.668448 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000576588600012
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahmet Yeşil - An Investigation on Perfect Human (al-Insan al-Kāmil) in the Poems of Mawlānā Jalāl ad-Dīn Rūmī and Hāfiz-e Shīrāzī - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.20 - pp.1271 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.668448 - 2020
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahmet Yeşil (1) Hüccet Abbasi (2) - نقد تطبیقی رمان سیذارتا در مقایسه با شاهکارهای برجسته عرفانی-تعلیمی ادب فارسی - فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی- Edebiyat-ı Tatbiki - Vol.56 - ISSN : 2538-5690 - 2020
2 Ahmet Yeşil - Âşûrâ Vak‘ası ve Hz. Hüseyin'in (as) kıyamının Fars şiirine etkisi: Safevî’den günümüze / Reflection of the event of Ashura and the uprising of Imam Hossein (AS) in Persian poems from the periods contemporary until Safavid of power / بازتاب واقعه عاشورا و قيام امام حسين(ع) در اشعار فارسی: از قدرت يابی صفويه تا دوران معاصر - RumeliDE Journal of Language and Literature Studies - Vol.16 - pp.677- - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.619690 - 2019
3 Ahmet Yeşil - بازتاب قيام عاشورا و واقعه کربلا در اشعار فارسی قبل از قدرت يابی صفويه/ Âşûrâ kıyamı ve Kerbelâ vak’ası’nın Safevî iktidarı öncesi Fars şiirindeki yansıması - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.2019/17 - pp.536 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.657935 - 2019
4 Ahmet Yeşil - ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) - Vol.10 - pp.962-985 - ISSN : 1308-9633 - DOI : 10.26791/sarkiat.397360 - 2018
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 1. AHMET YEŞİL 2. NASIR NIKUBAHT - Abdurrahman Cami, Şeyyad Hamza, Erzurumlu Darir, Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan tema ve motiflerin incelenmesi - DOĞU ARAŞTIRMALARI/ A Journal of Oriental Studies - Vol.11 - pp.5-24 - ISSN : 1307-6256 - 2013
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 1. Ahmet Yeşil 2. Hüccet Abbasi - نقد تطبيقي رمان سيذارتا در مقایسه باشاهكارهاي برجسته عرفاني-تعليمي ادب فارسي A Comparative Critique of Siddhartha's Novel in Comparison with Prominent mystical-didactic masterpieces of Persian literature - Journal of Comparative Literature/ فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی - Vol.14 - pp.474 - ISSN : 2538-5690 - 2020
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Ahmet Yeşil - Nizami Gencevi'nin İslam Dünyasına ve Türk Edebiyatına Etkisi - 2018
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yrd.Doç.Dr Ahmet Yeşil - İran’ın Yumuşak Gücü ve Şiilik - 2016
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Nasır Nikbaht Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami'nin Yusuf ve Züleyha Mesnevisinin Türk Edebiyatında yazılmış Yusuf ve Züleyha Mesnevisine Etkisi (Hamdullah Hamdi Mesnevisi temel alınarak) - 2012
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami Yusuf ve Züleyha Mesnevisi ile Türk Edebiyatında bulunan Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - DANİŞYARAN- I İRAN - Vol.1 - pp.250 - 2018
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Ahmet Yeşil - Baba Tahir Dubeytiler - HECE Yayınları - 2018
2 YAHYA YESRİBİ - ZİNDANDAKİ FİLOZOF - DEMAVEND - Vol.1 - pp.208 - 2017
3 Mustafa Dilşad Tahrani - HUKUKUN KORUNMASI - DEMAVEND - Vol.1 - pp.112 - 2017
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 İran Çalışmaları Dergisi - 2019
2 İran Çalışmaları Dergisi - 2017
3 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi - 2016
4 BİLGİ DERGİSİ - 2016
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 The Prevalence of Persian Literature among the Albanians - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 SUUDİ ARABİSTANIN AZINLIK POLİTİKASINDA ŞİİLER`İN YERİ VE İRAN - Mirsajjad MİRİZADA - Sakarya Üniversitesi - Ortadoğu Enstitüsü - Ortadoğu Çalışmaları - 2016
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FARSÇA OKUMALARI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
2 TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, - 2016
2 İSLAM VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU - 2015