Dr.Öğr.Üyesi
Ahmet YEŞİL
Birim
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İletişim
02642953412